Strona główna BIP.gov.pl Strona BIP zawiera tylko wybrane informacje (wymagane ustawą), kliknij tu, aby zobaczyć więcej informacji dot. jednostki.
Urząd Skarbowy w Sopociegodlo

Status prawny

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r., poz.578 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wykonującym zadania znajdujące się w zakresie właściwości określonej ustawowo. Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem podatkowym, niższego stopnia w stosunku do Dyrektora Izby Skarbowej. Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie Urzędu Skarbowego. Minister Finansów w drodze zarządzenia określa organizację urzędu skarbowego oraz nadaje mu statut.

Izba Skarbowa wraz z urzędami skarbowymi prowadzi gospodarkę finansową, jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa

Data: 2015-05-12 13:51:59
Sporządził:Zatwierdził:Wprowadził:
Aneta Pilch (2015-05-12)Tomasz Słaboszowski (2015-05-12)Jarosław Głuchowski
Instrukcja korzystania:
Redakcja:
e-mail Jarosław Głuchowski
telefon tel.: (58) 555 46 71
Administracja WWW:
e-mail Sławomir Owocki
telefon tel.: (58) 3002 322
Licznik odwiedzin:
1906646

© 2013 Izba Skarbowa w Gdańsku