Strona główna BIP.gov.pl Strona BIP zawiera tylko wybrane informacje (wymagane ustawą), kliknij tu, aby zobaczyć więcej informacji dot. jednostki.
Urząd Skarbowy w Sopociegodlo

Status prawny

Urząd skarbowy jest jednostką niezespolonej administracji rządowej obsługującą Naczelnika Urzędu Skarbowego, prowadzącą gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa.
Status prawny Urzędu Skarbowego reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1267; z późn. zm.).
Minister Finansów w drodze zarządzenia określa organizację urzędu skarbowego i nadaje mu statut. (Zarządzenie Nr 39 Ministra Finansów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2010r. Nr 10, poz. 45 )


 

Data: 2011-05-12 15:17:22
Sporządził:Zatwierdził:Wprowadził:
Kamila Gierc (2011-05-12)Halina Pogorzała-Nowak (2011-05-12)Jarosław Głuchowski
Instrukcja korzystania:
Redakcja:
e-mail Edyta Szofer
telefon tel.:
e-mail Jarosław Głuchowski
telefon tel.: (58) 555 46 71
Administracja WWW:
e-mail Sławomir Owocki
telefon tel.: (58) 3002 322
Licznik odwiedzin:
1815006

© 2013 Izba Skarbowa w Gdańsku