III Urząd Skarbowy w Gdańskugodlo
Aktualności
2015-02-19

Uprzejmie informujemy, że na stronie Izby i urzędów skarbowych woj. pomorskiego udostępniona ponownie została aplikacja ZWROTY. Znajduje się ona w zakładce Stan realizacji zwrotów z zeznań rocznych pod informacją o „Akcji Pit”. Narzędzie to umożliwia podatnikom samodzielne  sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego za rok 2014.

2015-01-14

Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa z dnia 26.09.2014r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 1563), które zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy mają zastosowanie do:

  • dochodów uzyskanych (poniesionych strat) począwszy od dnia 01.01.2014r. w przypadku podatników CIT, u których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy,
  • dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013r.- w przypadku podatników CIT, u których rokiem podatkowym nie jest rok kalendarzowy.

Podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (oprócz niżej opisanego wyjątku) mają obowiązek składania deklaracji podatkowych jedynie w formie elektronicznej. Deklaracje podatkowe złożone w tej formie należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, czyli weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dotyczy to m.in.:

  • zeznań CIT-8 , CIT-8A, CIT-8B oraz załączników do nich (CIT-8/0, CIT-ST, CIT-D),
  • informacji IFT-2/IFT-2R.
2014-12-11

Baner reklamujący kampanię informacyjną

 

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo Finansów rozpoczyna 10 grudnia kampanię informacyjną.

2014-12-08

Z dniem 01 stycznia 2015 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, (Dz. U. poz. 1544).

Zmianie ulega katalog wyłączeń z prawa do wszelkich zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, określony w § 4 niniejszego rozporządzenia, w związku z czym od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowi ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość osiąganych obrotów będzie podlegać sprzedaż perfum i wód toaletowych. Kasy będą musiały też mieć warsztaty motoryzacyjne, wulkanizatorzy, stacje badań technicznych pojazdów; obowiązek ten będzie dotyczyć także lekarzy, dentystów, doradców podatkowych, prawników (z wyjątkiem notariuszy), zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.

Ponadto zwolnienie stracą zakłady gastronomiczne, zarówno stacjonarne, jak i zajmujące się usługami cateringu (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów lub w stołówkach szkolnych czy uczelnianych).

Z dniem 01 stycznia 2015 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, (Dz. U. poz. 1544).

 

Zmianie ulega katalog wyłączeń z prawa do wszelkich zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, określony w § 4 niniejszego rozporządzenia, w związku z czym od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowi ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość osiąganych obrotów będzie podlegać sprzedaż perfum i wód toaletowych. Kasy będą musiały też mieć warsztaty motoryzacyjne, wulkanizatorzy, stacje badań technicznych pojazdów; obowiązek ten będzie dotyczyć także lekarzy, dentystów, doradców podatkowych, prawników (z wyjątkiem notariuszy), zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.

Ponadto zwolnienie stracą zakłady gastronomiczne, zarówno stacjonarne, jak
i zajmujące się usługami cateringu (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów lub w stołówkach szkolnych czy uczelnianych).

Z dniem 01 stycznia 2015 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, (Dz. U. poz. 1544).

 

Zmianie ulega katalog wyłączeń z prawa do wszelkich zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, określony w § 4 niniejszego rozporządzenia, w związku z czym od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowi ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość osiąganych obrotów będzie podlegać sprzedaż perfum i wód toaletowych. Kasy będą musiały też mieć warsztaty motoryzacyjne, wulkanizatorzy, stacje badań technicznych pojazdów; obowiązek ten będzie dotyczyć także lekarzy, dentystów, doradców podatkowych, prawników (z wyjątkiem notariuszy), zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.

Ponadto zwolnienie stracą zakłady gastronomiczne, zarówno stacjonarne, jak
i zajmujące się usługami cateringu (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów lub w stołówkach szkolnych czy uczelnianych).

2014-12-02

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, w związku z przypadającymi w tym roku Wigilią i Sylwestrem w środę, tj. w wydłużony dzień pracy urzędów skarbowych woj. pomorskiego wyznacza następujące godziny pracy:

poczatek     wczesniejsze (1-5) pozniejsze     koniec
Adres:
III Urząd Skarbowy w Gdańsku
ul. Żaglowa 2
80-560 Gdańsk
tel. 58-346-43-46
fax 58-346-41-23
Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek:08:00-15:00
wtorek:08:00-15:00
środa:08:00-18:00
czwartek:08:00-15:00
piątek:08:00-15:00
Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek:08:00-15:00
wtorek:08:00-15:00
środa:08:00-17:30
czwartek:08:00-15:00
piątek:08:00-15:00
Inne strony:
BIPAkcja Szybki PIT - najważniejsze informacjee-DeklaracjeePUAPKrajowa Informacja PodatkowaDepartament Pożytku PublicznegoMinisterstwo Finansów

© 2013 Izba Skarbowa w Gdańsku
webmaster@pm.mofnet.gov.pl