Urząd Skarbowy w Bytowiegodlo
Aktualności
2014-07-09
zdjecie_do_artykulu

KOMUNIKAT

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

  a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

  b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 

2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.


Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie  ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

2014-05-28
zdjecie_do_artykulu

Do końca kwietnia podatnicy z powiatu bytowskiego składali zeznania podatkowe PIT, w których wykazali osiągnięte w 2013 roku przychody. W trakcie trwania tegorocznej akcji przyjmowania zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego w Bytowie wpłynęło ponad 29.900 zeznań. Ponad połowa z nich zawierała wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W sumie podatnicy z powiatu bytowskiego zdecydowali się wesprzeć organizacje pożytku publicznego kwotą ponad 700 tysięcy zł (to o 70.000 zł więcej niż w roku ubiegłym).

2014-04-17

banknotyBezpieczne pieniądze to kampania Narodowego Banku Polskiego związana z wprowadzeniem do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Finansów jest jednym z partnerów akcji wspierającym działania NBP.

Zmodernizowane banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł będą zastępowały zniszczone lub uszkodzone banknoty wycofywane z obiegu. Wszystkie obecnie używane banknoty bezterminowo pozostaną prawnym środkiem płatniczym.

2014-03-19

Uprzejmie informujemy, że na stronie Izby i urzędów skarbowych woj. pomorskiego udostępniona została aplikacja ZWROTY. Znajduje się ona w zakładce "Stan realizacji zwrotów z zeznań rocznych" pod informacją o „Akcji Pit”. Narzędzie to umożliwia podatnikom samodzielne  sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego za rok 2013.

2014-03-17
zdjecie_do_artykulu

W dniu 14.03.2014r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie odbyło się spotkanie informacyjne dedykowane uczniom szkoły, w trakcie którego pracownicy Urzędu Skarbowego w Bytowie przedstawili zalety korzystania z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP, a także przeprowadzili instruktaż wypełniania i wysyłania deklaracji drogą elektroniczną. Uczestnikom spotkania zaprezentowane zostały również założenia programu e-podatki. Prezentowane informacje spotkały się z dużym zainteresowaniem zgromadzonej młodzieży. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytowie pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu.

poczatek     wczesniejsze (1-5) pozniejsze     koniec
Adres:
Urząd Skarbowy w Bytowie
ul. 1 Maja 16
77-100 Bytów
tel. 59 822 28 91
fax 59 822 78 09
Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek:08:00-15:00
wtorek:08:00-15:00
środa:08:00-18:00
czwartek:08:00-15:00
piątek:08:00-15:00
Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek:08:00-15:00
wtorek:08:00-15:00
środa:08:00-16:00
czwartek:08:00-15:00
piątek:08:00-15:00
Inne strony:
BIPe-DeklaracjeePUAPKrajowa Informacja PodatkowaDepartament Pożytku PublicznegoMinisterstwo Finansów

© 2013 Izba Skarbowa w Gdańsku
webmaster@pm.mofnet.gov.pl