Urząd Skarbowy w Kartuzachgodlo
Aktualności
2015-01-28

W dniu 20 stycznia 2015 r. Urząd Skarbowy w Kartuzach gościł uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie w ramach spotkań edukacyjnych poświęconych tematyce podatków. W spotkaniu wzięło udział 33 dzieci.

2015-01-12

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach informuje, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych ewidencjonuje się przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), które określa czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

2015-01-05

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach ostrzega przed próbami wyłudzenia opłat za wpis do Centalnej Ewidencji

2014-12-29

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.
Więcej

2014-12-23
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach, w związku ze zbliżającym się okresem organizowania imprez sylwestrowo- karnawałowych przypomina o obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie organizacji tych imprez, a w szczególności sprzedaży „biletów”, zaproszeń itp. dotyczących udziału w takich imprezach.
poczatek     wczesniejsze (1-5) pozniejsze     koniec
Adres:
Urząd Skarbowy w Kartuzach
ul. Kościerska 13
83-300 Kartuzy
tel. 58 685 28 00
fax 58 685 28 01
Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek:08:00-15:00
wtorek:08:00-15:00
środa:08:00-18:00
czwartek:08:00-15:00
piątek:08:00-15:00
Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek:08:00-14:00
wtorek:08:00-14:00
środa:08:00-15:15
czwartek:08:00-14:00
piątek:08:00-14:00
Inne strony:
BIPe-DeklaracjeePUAPKrajowa Informacja PodatkowaDepartament Pożytku PublicznegoMinisterstwo Finansów

© 2013 Izba Skarbowa w Gdańsku
webmaster@pm.mofnet.gov.pl